IPS e.max прескерамика

preskeramika

Най-добрият начин за възстановяване на нарушената цялост на зъбната коронка или естетиката на съзъбието е чрез керамични възстановявания без метал. Най-съвременния начин за това е изработката на фасети, коронки и инлеи от прескерамика позната като И-макс (e.max) на Ивоклар Вивадент (Ivoclar Vivadent).

Предимството ѝ е че конструкцията се изработва чрез пресоване на блокче керамика под висока температура и резултата е монолитен продукт с високи естетични и якостни качества сравними с тези на естествения зъб.
Фасетите и коронките от e.max имат следните преимущества :

  • не съдържат метал
  • блясък, прозрачност и цветове най-близки до тези на естествените зъби
  • много голяма здравина поради монолитната структура, издръжливостта им е по-голяма дори и от циркониевокис керамиката когато става въпрос за единични коронки

Разбира се има и някои недостатъци като сравнително високата цена в сравнение с конвенционалните възстановявания. Също така не могат да се изработват мостови конструкции от прескерамика като тук първенството държи циркония при безметалните конструкции.

IPS-e.max_