гр. Варна

ул. „Никола Михайловски“ 4

+359 889 492 776

Обадете ни се!

Отворено

Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00

Запазете час

dr.haralambiev@gmail.com

estetichna-stomatologia

Съвременни протетични и естетични решения

Или каква е връзката между естетика и функция?
Защо тези две понятия според съвременните разбирания са толкова неразривно свързани до степен едното да не може да бъде постигнато без другото ?

Протетичната дентална медицина е посветена на морфологичните промени, които нарушават нормалното функциониране на дъвкателния апарат.Тя има за предмет изучаването и лечението на трайните промени в съзъбието и лицево-челюстната област, които увреждат дъвкателната функция, говора и естетиката (физическата красота).

Средствата на този дял от денталната медицина с които се лекуват тези проблеми представляват специални индивидуално изработени конструкции. Те възстановяват и заместват органи и тъкани на дъвкателния апарат, които са разрушени,изгубени или не са естетични. Така функциите се подобряват и се възобновява нормалното равновесие на анатаомичното, физиологичното и естетичното единство между дъвкателния апарат, лицево-челюстната област и целия организъм.

Хуманно-естетическата задача на протетичното лечение е да се преодолее видимия физически проблем на съзъбието, но без да се понижава функционалната и профилактична стойност на конструкцията чрез която се постига. Естетизирането не е самоцел, а необходим компонент на планирането, конструирането и техническото изпълнение на конструкцията. Наред със изискванията за функционалното равновесие и хигиена тя следва да бъде съобразена и със законите на физическата красота.

Целта е да се постигне хармонично равновесие на денталната композиция в контекст с лицето и главата като форми, контури, цветове и пропорционалност. Задачата ни е да възвърнем правилната функция, и едновременно с това и естетиката. Само възстановяване на естетиката без лечение на правилното функциониране на дъвкателния апарат рано или късно ще доведе до негативен резултат.

 

В нашия стоматологичен кабинет ние ще Ви предложим само естетически и функционално издържани възстановявания, изработени по съвременни технологии.