header

Пиезохирургия

Пиезохирургия

В денталната имплантология има случаи когато се налагат предварителни процедури върху костта която ще приеме в бъдеще имплантите или такива процедури по време на самата имплантация. Като например направлявана костна регенерация ( GBR ), синуслифт, трансплантация на кост – своя или чужда. Работа върху кост се налага също при отстраняване на хронични възпалителни огнища ( кисти и грануломи ) или ретинирани мъдреци. Когато става въпрос за такива дейности, може разбира се да се използват традиционните борчета и други режещи инструменти. Те режат, но не правят разлика дали на пътя им стои кост или мека тъкан и могат да причинят нежелани наранявания. Тук на помощ идва иновативния метод пиезохирургия .

Селективните ултразвукови микровибрации на  пиезохирургичния апарат действат само на костта и защитават всякакъв вид мека тъкан. Нерви, съдове и мембрани, няма да бъдат увредени при манипулации. Това позволява да се работи с голяма точност, което улеснява не само операцията, но и намалява следоперативния дискомфорт на пациента.

Пиезохирургичните  методи предлагат максимална сигурност за лекари и пациенти!

Осигуряване на оптимално съотношение между мощност и сигурност е един от ключовите фактори за успеха на всяко едно такова лечение. Благодарение на интелигентната електронна система за обратна връзка оригиналната технология на mectron PIEZOSURGERY ® touch осигурява максимум енергия тогава когато е нужно например работа върху твърда костна субстанция или намаляване на мощността при контакт с меки тъкани. Освен това кавитиращия ефект на ултразвуковите вибрации осигурява липса на кръв в оперативното поле и дава максимална видимост.

Денталната пиезохирургия дава възможност за минимално инвазивни хирургични интервенции с максимална хирургическа прецизност!

В Дентал имплант студио Д-р Хараламбиев се използва пиезохирургичен апарат четвърто поколение – mectron PIEZOSURGERY ® touch за следните манипулации :

  • Апикална резекция
  • отстраняване на екзостози
  • Синуслифт – латерален и вертикален достъп
  • Екстракция на ретинирани зъби ( мъдреци )
  • Екстракция на дълбоко фрактурирани корени
  • Блок трансплантация на кост от областта на брадичката или възходящия клон на долна челюст
  • Удължаване на клинична корона

назад