header

Имплантологично лечение с локатори

Лечение на обеззъбена, силно атрофирала долна челюст с импланти и изработване на снемаема протеза със задръжни елементи тип локатори ( locator ).

Локаторите са специфични надстройки за импланти които позволяват ефективното задържане на снемаеми протезни конструкции. Разбира се има изисквания и към местата на поставяне на имплантите. Най-често са приложими за долна челюст в предният участък като се поставят минимум два, а най-добре четири импланта които да са взаимно успоредни и на симетрични места. Предимство на локаторно задържаните протезни конструкции е лесната им поддръжка от хигиенна гледна точка особено от възрастни пациенти.

Клиничният случай :

След разчитане на 3D снимката се установи тежка атрофия на челюстните кости. Поставяне на импланти е възможно само в областта на брадичката на долна челюст където все още има запазена кост с достатъчна височина. Лечебния план включва поставяне на 4 броя импланти на долна челюст ( на позиции 34, 32, 42 и 44 ) едновременно с екстрахиране на непълноценното остатъчно съзъбие и изработване след 4 месеца на снемаема протеза със задръжни елементи тип локатори и нова тотална протеза на горна челюст. Протезите ще бъдат изработени от термопластична пластмаса  VERTEX Thermosens.

locator

Поставени са четири импланта Bredent Blue Sky  с дължина 12 мм и диаметър 3,5 мм :

 locator implant

След 4 месеца имплантите са разкрити и са поставени надстройките – абатмънти за локатори :

локатори locator

Поставяне на отпечатъчните трансфери :

локатори locator

Отпечатъните трансфери и лабораторните аналози :

locator (13)

Инструмента за работа с локатори :

locator (12)

Подготовка на предварително изработената индивидуална лъжица в зъботехническата лаборатория за вземане на функционален отпечатък :

Оформяне на функционалните ръбове с восък Bite Compound на GC :

 locator

 locator

Отпечатъка е взет с коректурна маса Impregum Soft Garant Light Body на 3М ESPE и са поставени лабораторните аналози :

локатори locator

локатори locator

Лабораторните модели и изработване на восъчните шаблони необходими за определяне височината на захапката и позицията на долна челюст :

локатори locator

Клинична проба с наредени зъби :

locator

Моделажът на протезите е завършен и са готови за заместване :

locator

Готовите протези VERTEX Thermosens изработени от екипа на зъботехническа лаборатория  DENTAL LAB BULGARIA  :

locator (14)

 

locator

locator (17)

 

locator (18)

 

назад