Имплантологично лечение с локатори

Лечение на обеззъбена, силно атрофирала долна челюст с импланти и изработване на снемаема протеза със задръжни елементи тип локатори (locator).

Локаторите са специфични надстройки за импланти които позволяват ефективното задържане на снемаеми протезни конструкции. Разбира се има изисквания и към местата на поставяне на имплантите. Най-често са приложими за долна челюст в предният участък като се поставят минимум два, а най-добре четири импланта които да са взаимно успоредни и на симетрични места. Предимство на локаторно задържаните протезни конструкции е лесната им поддръжка от хигиенна гледна точка особено от възрастни пациенти.

Клиничният случай:

След разчитане на 3D снимката се установи тежка атрофия на челюстните кости. Поставяне на импланти е възможно само в областта на брадичката на долна челюст където все още има запазена кост с достатъчна височина. Лечебния план включва поставяне на 4 броя импланти на долна челюст (на позиции 34, 32, 42 и 44) едновременно с екстрахиране на непълноценното остатъчно съзъбие и изработване след 4 месеца на снемаема протеза със задръжни елементи тип локатори и нова тотална протеза на горна челюст. Протезите ще бъдат изработени от термопластична пластмаса VERTEX Thermosens.

locator-01

Поставени са четири импланта Bredent Blue Sky с дължина 12 мм и диаметър 3,5 мм:

locator-02

След 4 месеца имплантите са разкрити и са поставени надстройките – абатмънти за локатори:

Поставяне на отпечатъчните трансфери:

locator-03
locator-04

Отпечатъните трансфери и лабораторните аналози:

locator-05

Инструментът за работа с локатори:

locator-06

Подготовка на предварително изработената индивидуална лъжица в зъботехническата лаборатория за вземане на функционален отпечатък:

Оформяне на функционалните ръбове с восък Bite Compound на GC:

locator-07
locator-08

Отпечатъкът е взет с коректурна маса Impregum Soft Garant Light Body на 3М ESPE и са поставени лабораторните аналози:

locator-09
locator-10

Лабораторните модели и изработване на восъчните шаблони необходими за определяне височината на захапката и позицията на долна челюст:

locator-11

Клинична проба с наредени зъби:

locator-12
locator-13

Готовите протези VERTEX Thermosens изработени от екипа на зъботехническа лаборатория DENTAL LAB BULGARIA:

locator-14
locator-15
locator-16
locator-17